Septyni iš dešimties slaptažodžių gali būti nulaužti

Populiariausi Citybee slaptažodžiai
  • Saugus šifras yra ne tas, kuris neiššifruojamas, o tas, kuris yra per lėtai iššifruojamas. (web.vu.lt, Kodavimas ir kriptografija, 2012)
  • Saugus slaptažodis nelygų saugi autentifikacija, reikalinga daugiau priemonių, tuomet šansai įsilaužti kelias kartais pasunkėja.
  • Slaptažodžius saugoti tinka įprastos interneto naršyklės, prisijungus prie paskyros. Tai yra aukšto patikimumo technologija apsaugota dvigubą priemonių autentifikacija. Tačiau reikia labai gerai apsaugoti šią paskyrą.
  • Absoliutaus kibernetinio saugumo nebūna, tikslo galima pasiekti valdant rizika;
  • Pirmas žingsnis žinomas kokia galima rizikas. Ji nekainuoja susidaryti, rizikos valdymo planą galima su savo komandą. Techninė komandą vertina technologijas.
  • Apsaugokite savo silpnąsias, bent tiek, kad sunkiau būtų tai padaryti kitiems. O jeigu reikia ekspertų pagalbos butinai kreipkites į jus, padės tikrai.
  • Sistema ar žmones visi mes turime silpnų vietų vieni akivaizdžiai pažeidžiami kiti mažiau. Piktavalių sėkmės veiksnys priklauso nuo pasiruošimo, dėl to jie veikia pagal metodikas. Įsilaužimo metodikos aprašomos [1]
Kibernetinio saugumo entuziastas;
Linux ir Web aplikacijų technologijų saugumo specialistas;
Inovacijų valdymo ir Antreprenerystės Magistrantas @ KTU;
Aktyviausias Lietuvis TryHackMe platformoje.

--

--

Kibernetinio saugumo entuziastas; Aktyviausias Lietuvis TryHackMe platformoje; Inovacijų valdymo ir Antreprenerystės Magistrantas @ KTU

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tomas Savenas

Tomas Savenas

Kibernetinio saugumo entuziastas; Aktyviausias Lietuvis TryHackMe platformoje; Inovacijų valdymo ir Antreprenerystės Magistrantas @ KTU