Tokią išvadą galima būtų daryti po to kai pabandžiau patikrinti atsparumą Lietuvos startuolio Citybee duomenų bazės lentelėje esančiomis kontrolinėmis sumoms. Angl. terminas “crack” naudojamas apibūdinti slaptažodžių nulaužimą tai yra tikrosios reikšmės atrinkimą su įrankiais kompiuterio pagalba.

Saugumo terminologija

Nors nutekintu duomenų rinkinyje nėra labai daug asmeninės informacijos, tačiau reikia atkreipti…

OWASP tai yra bendruomenė, kurianti laisvai prieinamus straipsnius, metodikas, dokumentus, įrankius ir technologijas web aplikacijų saugumo srityje. Maždaug kas 3–4 metus yra išleidžiamas dokumentas pažeidžiamumu pažinimo OWASP Top 10, kuris yra skirtas web aplikacijų kūrėjams ir vystytojams. Bendruomenės nariai kruopščiai analizuoja saugumo pažeidimus, žurnalinius įrašus, ir kitus šaltinius, tam, kad…

Įvadas

Etiško įsilaužimo testuotojai neapsieitų be įvarių įrankių. Pirmajame ir viename svarbiausiu etapų: informacijai rinkti dažniausiai yra naudojamas nmap [1], kitas dažnai naudojamas įrankis yra Metasploit Framework. Tai atvyros kodo ir aktyviai palaikomas saugumo bendruomenės. Jis gali būti ne tik skeneris, bet ir pažeidžiamumo išnaudojimams ir prieigos išlaikimo priemonė. Taip pat…

Įvadas

Šį virtuali mašina veikia ant Linux operacinės sistemos, tad reikės šios OS komandinės eilutės įgūdžiu. Taip pat žinoti kaip viekia pasinaudoti nmap [1] susirinkti informacija, kaip pasidautori FTP priega [2], Reverse Shell [3], bei scriptu [4], kuris palengvins mums darbą ieškant sistemo silpnų vietų.

Informacijos Rinkimas

Paleiskime VM mygtuku “Deploy” . Kol…

TryHackMe platforma skirta lavinti etiško įsilaužimo testavimo įgūdžius. Aplinkoje yra įvairių užduočių pritaikytų tiek naujokui tiek patyrusiam ekspertui. Visada galima ką nors naujo sužinoti ir tobulėti. Naujokams yra parašyti pagalbiniai gidai kaip atlikti pažingsniui. Patyrusiems yra iššūkiai kuriems reikia gerokai daugiau pastangų, aprašymų nėra, tačiau tik viena kita užuomena. …

Kibernetinis saugumas

Įvadas

Kibernetinis saugumas aktyviai auganti industrija. Jeigu palygintume globalios rinkos kapitalizaciją JAV doleriais ir tai sudaro virš 160 milijardų (statista.com 2019 metų duomenys), kai tuo tarpu viso Lietuvos BVP 53 milijardų.

Šiuolaikinis verslas ir vienaip ar kitaip naudoja skaitmeninius produktus, nes taip yra patogiau organizuoti verslo procesus, o svarbiausiai sutaupomas laikas…

Tomas Savenas

Kibernetinio saugumo entuziastas; Aktyviausias Lietuvis TryHackMe platformoje; Inovacijų valdymo ir Antreprenerystės Magistrantas @ KTU

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store